Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

shithappensallthetime
11:38
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaolewka olewka
shithappensallthetime
11:38
0799 fdfa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolewka olewka
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
shithappensallthetime
11:35
5194 b6dd 500
Reposted bysoftly softly

July 06 2015

shithappensallthetime
21:29
shithappensallthetime
21:27
shithappensallthetime
21:27
21:25

haemos:

“i do what i want” sounds really rebellious and cool but what i want to do is avoid conflict and stay in my room

shithappensallthetime
21:25
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
shithappensallthetime
21:18
0004 5c1b 500
Reposted byniktwaznylovesweetsimbrykkolektywkarololololinaalicemeowddaniellKaroDredgreymousewelcometomyheadkatarzynarogalaofbitchesandbutterfliesjustanothergirllandofmagiclentilkaendlessmemoriesblackdramaserdaHigh-KeyTakingControlonebreathtegoniemaSalvoDalirudagu
shithappensallthetime
21:17
0003 97af 500
Reposted bylovesweetsnowyrozdzialmrsjuliette
shithappensallthetime
21:17
0001 33b8 500
Reposted bylovesweetsmrsjulietteniewiadomoocochodzi

July 05 2015

shithappensallthetime
06:21
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viayochimu yochimu

July 04 2015

shithappensallthetime
23:13
Może niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby wyleczyć nas z innych ludzi.
— chyba tak!
shithappensallthetime
23:12
7880 0c5a 500
"Ości" 14

July 03 2015

shithappensallthetime
22:50
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaolewka olewka
shithappensallthetime
22:48
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaolewka olewka
shithappensallthetime
22:44
Jestem uzależniona od unieszczęśliwiania samej siebie.
shithappensallthetime
22:36
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
shithappensallthetime
22:34
shithappensallthetime
22:32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...